Spáľ tuk za 10 min.

Malý aerobic


Typ cvičenia Zostava cvičení „workout“
Vekové kategórie Stredná škola
Zameranie cvičenia Celé telo

Dana Joštiaková

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku