Cvičenie s loptou: Koordinácia, obratnosť, jemná motorika...


Typ cvičenia Rozcvičenie, Koordinačné cvičenia, Rýchlostné cvičenia, Pohyblivosť, Hry , Športovo – špecifické cvičenia
Vekové kategórie Prvý stupeň ZŠ, Druhý stupeň ZŠ
Zameranie cvičenia Celé telo

Peter Zákopčan

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku