Plank s reakciou


Typ cvičenia Rýchlostné cvičenia, Silové cvičenia
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ, Stredná škola
Zameranie cvičenia Stabilizačné cvičenia, Celé telo

Patrícia Lešová

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku