Kardio.Heria


Typ cvičenia Vytrvalostné cvičenia, Zostava cvičení „workout“
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ, Stredná škola
Zameranie cvičenia Celé telo

Klara Vevurkova

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku