Technika planku /podpor na predlaktí/


Typ cvičenia Edukačné videá
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ
Zameranie cvičenia Stabilizačné cvičenia, Celé telo

PaedDr.Mária Rudzanová

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku