Technika drepu


Typ cvičenia Edukačné videá
Vekové kategórie Prvý stupeň ZŠ, Druhý stupeň ZŠ
Zameranie cvičenia Spodná časť tela

PaedDr.Mária Rudzanová

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku