Cvičenia na stanovištiach 1


Typ cvičenia Koordinačné cvičenia, Silové cvičenia, Vytrvalostné cvičenia, Zostava cvičení „workout“
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ
Zameranie cvičenia Celé telo

Jozef Krochta

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku