Abcd


Typ cvičenia Rozcvičenie, Koordinačné cvičenia
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ
Zameranie cvičenia Celé telo

Jozef Krochta

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku