Drepy a lýtka


Typ cvičenia Silové cvičenia, Vytrvalostné cvičenia
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ
Zameranie cvičenia Spodná časť tela

Jozef Krochta

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku