Warm up

Rôzne variacie rozohriatia, vo forme poskokov, striedanie dynamických a stabilizačných cvičení 


Typ cvičenia Rozcvičenie, Zostava cvičení „workout“
Vekové kategórie Stredná škola
Zameranie cvičenia Stabilizačné cvičenia, Celé telo

Martin Sári

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku