Dynamický strečing

Dynamické rozcvicenie, mobilizačné cvičenia pre skvlaitnenie rozsahu pohybu


Typ cvičenia Rozcvičenie, Pohyblivosť, Športovo – špecifické cvičenia , Edukačné videá
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ, Stredná škola
Zameranie cvičenia Celé telo

Martin Sári

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku