Drepy s vyskokom

Drepy s vyskokom su dynamické, zamerane hlavne na silu a vytrvalosť v sile dolných končatín

Možnosť - 4x 20 opakovaní, challenge 50 + opak. 


Typ cvičenia Rýchlostné cvičenia, Silové cvičenia, Vytrvalostné cvičenia, Edukačné videá
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ, Stredná škola
Zameranie cvičenia Stabilizačné cvičenia, Spodná časť tela

Martin Sári

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku