Anglicaky

Cvivenie zamerané na cele telo

Možnosť - série 4 x 10-15op, challenge 50, 100 a viac opakovaní 


Typ cvičenia Rýchlostné cvičenia, Silové cvičenia, Vytrvalostné cvičenia, Edukačné videá
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ, Stredná škola
Zameranie cvičenia Celé telo

Martin Sári

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku