Home workout with Jazz Carlin


Typ cvičenia Zostava cvičení „workout“
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ
Zameranie cvičenia Celé telo

Alica Labaničová

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku