Preskočenie

DRILL Linear - preskočenie


Typ cvičenia
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ
Zameranie cvičenia Spodná časť tela

Hockey Slovakia

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku