20 minút fyzickej aktivity pre deti na zosilnenie


Typ cvičenia Zostava cvičení „workout“
Vekové kategórie Prvý stupeň ZŠ, Druhý stupeň ZŠ, Stredná škola
Zameranie cvičenia Celé telo

Martin Lehocký

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku