Fyzická aktivita pre deti - buď aktívny doma


Typ cvičenia Zostava cvičení „workout“
Vekové kategórie Prvý stupeň ZŠ, Druhý stupeň ZŠ, Stredná škola
Zameranie cvičenia Celé telo

Domáci tréner

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku