Jumping Jacks

krátky popis cvičenia...doplnené


Typ cvičenia Rozcvičenie, Vytrvalostné cvičenia, Pohyblivosť, Edukačné videá
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ, Stredná škola
Zameranie cvičenia Stabilizačné cvičenia, Celé telo

Alex Huba

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku