Aerobic


Typ cvičenia Rozcvičenie, Koordinačné cvičenia, Pohyblivosť, Zostava cvičení „workout“
Vekové kategórie Prvý stupeň ZŠ, Druhý stupeň ZŠ, Stredná škola
Zameranie cvičenia Celé telo

Dana Joštiaková

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku