STABILIZÁCIA most na jednej ruke

STABILIZÁCIA  - most na jednej ruke


Typ cvičenia Koordinačné cvičenia
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ, Stredná škola
Zameranie cvičenia Celé telo

Hockey Slovakia

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku