Bodyweight Only HIIT Workout


Typ cvičenia Rýchlostné cvičenia, Silové cvičenia, Zostava cvičení „workout“
Vekové kategórie Druhý stupeň ZŠ, Stredná škola
Zameranie cvičenia Celé telo

Patrik Špak

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku