rozvoj sily a reakcie zo sedačky


Typ cvičenia Rozcvičenie, Koordinačné cvičenia, Rýchlostné cvičenia, Silové cvičenia
Vekové kategórie Prvý stupeň ZŠ
Zameranie cvičenia Vrchná časť tela, Stabilizačné cvičenia, Spodná časť tela

Jaroslav Psota

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku