Rozvoj silových schopoností


Typ cvičenia Rozcvičenie, Silové cvičenia
Vekové kategórie Prvý stupeň ZŠ, Druhý stupeň ZŠ
Zameranie cvičenia Celé telo

Jaroslav Psota

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku