Opičia chôdza


Typ cvičenia Koordinačné cvičenia
Vekové kategórie Prvý stupeň ZŠ, Druhý stupeň ZŠ
Zameranie cvičenia Stabilizačné cvičenia, Spodná časť tela

Národné športové centrum

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku