Húsenica


Typ cvičenia Rozcvičenie
Vekové kategórie Prvý stupeň ZŠ
Zameranie cvičenia Stabilizačné cvičenia, Celé telo

Národné športové centrum

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku