Tanec


Typ cvičenia Športovo – špecifické cvičenia
Vekové kategórie Prvý stupeň ZŠ, Druhý stupeň ZŠ
Zameranie cvičenia Celé telo

Katarína Péliová

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku