Digitálna klientská zóna

05.12.2018

""Pre nášho klienta AAspráva sme vytvorili digitálnu klientskú zónu, kde sa nachádzajú ... ""

Digitálna klientska zóna je pre používateľov dostupná na frontendovej vrstve už existujúceho informačného systému “Plánovanie servisných úkonov a služieb“.

Klientska zóna je digitálny miestom, kde má zákazník spoločnosti AAspráva združené všetky vykonané revízne správy. Ide o revízne správy, ktoré si zákazník objednal prostredníctvom služieb spoločnosti AAspráva.

Digitálna klientska zóna umožňuje zákazníkovi odoslať do systému aktuálnu revíznu správu vykonanú aj inou správcovskou spoločnosťou, aby ju mohol jednoducho evidovať na jednom mieste.

Všetky revízne správy sú zobrazené v prehľadnom akordeóne jednotlivých služieb. Zatriedenie správ je chronologické (v časovej následnosti) s možnosťou logického vyhľadávania na základe vopred zadaných kritérií.

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku