Prvé celoplošné testovanie žiakov

03.12.2018

""V prvej polovici októbra bude realizované prvé celoslovenské testovanie žiakov základných škôl.""

Začiatkom októbra bude vďaka nami navrhnutému a vytvorenému informačnému systému na Testovanie žiakov, zrealizované vôbec prvé celoslovenské testovanie žiakov základných škôl.

Nami dodaný informačný systém, pre klienta Národné športové centrum, slúži na športové testovanie žiakov základných škôl.

Naše riešenie zjednodušuje všetky doposiaľ zaužívané administratívne procesy, uľahčuje manažment a realizáciu testovaní v jednotlivých športových disciplínach.

Informačný systém tiež sprehľadňuje procesy a umožňuje prezentáciu dosiahnutých výsledkov ako aj ich vyhodnocovanie.

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku