Ochrana osobných údajov

  • Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Lomtec.com, a. s.
  • Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava
  • Kontaktné údaje: tel.:+421-2-32-780-100

Svoje práva na ochranu osobných údajov si môžete uplatniť:

  • písomne, doručením žiadosti osobne, alebo poštou na adresu: Lomtec.com, a. s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava
  • telefonicky na tel. č.: +421-2-32-780-100

Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Lomtec.com spracúva osobné údaje v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cookies

Spoločnosť Lomtec.com používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nie sú prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie zážitku návštevníkov.

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Viac o cookies a ako ich nastavení na https://cookiesandyou.com/

Používanie Google Analytics

Služba Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Google Analytics nastavuje súbory cookie, aby sme mohli vyhodnotiť a ohlásiť používanie našich webových stránok. Je široko používaný na webe a všetky údaje sú anonymizované, čo znamená, že cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Tieto súbory cookie nám pomáhajú porozumieť správaniu návštevníka a umožňujú nám vylepšiť lepšie skúsenosti našich používateľov.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Cookies tretích strán

Okrem vyššie uvedených súborov cookie môžu nasledujúce stránky pri prehliadaní našich stránok sledovať svoje vlastné súbory cookie.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Tieto súbory cookie budú vo všeobecnosti nastavené len vtedy, ak ste prihlásený (alebo ste boli prihlásení) do zodpovedajúceho účtu a sú všeobecne prepojené s používaním tlačidiel sociálnych médií, ktoré sú vložené na našich stránkach a mnohých ďalších na celom webe. Používanie týchto súborov cookie je podrobne uvedené v zmluvných podmienkach a pravidlách ochrany osobných údajov platformy. Pre bližšie informácie sú dostupné nižšie:

Sociálne siete

Cvičíme aj na sociálnych sieťach,
sledujte cvičenia aj na facebooku